Open brief aan Vincent Q: het besluit

Door Carl Dieryckx op 6 novembre, 2013 - 4:32

Op dinsdag 5 november zat burgemeester Vincent Van Quickenborne samen met enkele personen die de belangen van de Kortrijkzaanse ruiters verdedigden. Dit kwam voorts uit de open brief van Sylvie Beunens die opgemerkt en verspreid werd door Vygo. Hier stelde Sylvie de opmerking van politiezone VLAS – het opruimen van paardenmest op de openbare weg – aan de kaak.
Het groot aantal reacties dat volgde, toonde aan dat er heel wat mensen geraakt werden door deze problematiek. Wat er allemaal werd besproken én besloten leest u hieronder.

Wat betreft het ruimen van de mest werd direct duidelijk gemaakt dat niks doen niet tot de mogelijkheden behoorde. Daarvoor wordt door hondeneigenaars te veel de vraag gesteld waarom zij de uitwerpselen van hun dieren moeten oprapen en paardeneigenaars dat niet hoeven te doen. Ook kwamen er meerdere meldingen op 1777 van inwoners die een paardendrol in hun straat opgeruimd willen zien. Er werden meerdere opties besproken, waaronder een beurtrol tussen de Kortrijkse maneges die dan ieder om beurt 1x/week zouden moeten op pad gaan om de hoopjes te verwijderen of van straat te scheppen en in de grasberm te gooien.

Dat leek ons geen goede oplossing. Wie precies moet dan op pad? Telkens een ‘chinese vrijwilliger’ aanduiden? Er zijn trouwens ook ruiters op baan die geen lid zijn van de Kortrijkse maneges en ook hun paardenmest achterlaten. Moeten die dan ook door de vrijwilligers opgeruimd worden? Punten waar dus gegarandeerd discussie van komt.

Kortrijk

Er werd uiteindelijk overeengekomen dat de maneges een jaarlijkse retributie t.b.v. 500,00 euro zullen krijgen als vergoeding aan stad Kortrijk die dan de verantwoordelijkheid op zich neemt en de groendienst hiervoor inschakelt.

Wat betreft het tweede punt – geschikte ruiterpaden – zal de dienst leefmilieu ondermeer contact opnemen met het agentschap bos & natuur om de mogelijkheden te bekijken in en rond de Kortrijkse bossen en natuurgebieden. Stad Kortrijk zal met de nodige instanties overleg plegen aangaande voor ruiters toegankelijke wegen/paden, met de bedoeling deze duidelijk te signaleren en in kaart te brengen. Al bij al was het een positieve vergadering. Q apprecieerde dat wij hem hebben gecontacteerd, had begrip voor onze situatie als paardeneigenaar/ruiter en gaf ons het vertrouwen dat er aan de nodige voorzieningen zal worden gewerkt. Enkel de manegehouders zullen misschien iets minder tevreden zijn met de opgelegde retributie….

Waren aanwezig op de vergadering : Vincent Van Quickenborne, Schepen v. leefmilieu, Mark Wentein (VLP), dhr en mevr. Philippe & Isabelle Provost (lid Saeftinghe), mevr. Stefanie Demeyer (lid Leiedal) en Sylvie Beunens.

 —

Een reactie van Sylvie, na de vergadering :

Ik persoonlijk ben alvast heel blij dat de ruiters zich nu geen zorgen meer moeten maken indien hun paard de openbare weg bevuilt, maar ben me er wel van bewust dat de manege houders niet gelukkig zullen zijn met de retributie. Langs de andere kant is het spijtig dat er geen enkele uitbater van één van de maneges vertegenwoordigd was, terwijl het wel een issue is dat hen aanbelangt.

Wat betreft de ruiterroutes heb ik de indruk dat men écht bereid is dit verder te bekijken en uit te werken. Ikzelf zal persoonlijk ook de nodige instanties zoals bv. ANB contacteren om de problematiek van het geringe aantal ruiterroutes aan te kaarten en actief mee te werken aan een verbetering van de nodige accommodaties in regio Kortrijk.

« Langs de andere kant is het spijtig dat er geen enkele uitbater van één van de maneges vertegenwoordigd was. »

De reactie van Marc Wentein, voorzitter van de Vlaamse Liga Paardensport.

De vergadering gisteren was positief om een oplossing te zoeken. Het getuigt dat de Burgemeester het probleem niet voor zich uit schuift.  Er zal aan de respectievelijke maneges gevraagd worden om een jaarlijkse forfaitaire ‘retributie’ te betalen van 500 €. Er zouden 3 maneges in Kortrijk zijn.
Ik maakte de opmerking dat alle paardenhouders in Kortrijk, ook zij die niet in een manege staan, solidair aan het opruimen van de mest op de openbare weg zouden moeten bijdragen.

Volgens cijfers van de Belgische Confederatie van het Paard die de centrale databank bijhoudt, vind je onderstaand de  paarden op Kortrijks grondgebied geregistreerd.

8500 Kortrijk : 141
8501 Kortrijk (Heule) : 207
8510 Kortrijk (Marke) : 286

De reacties van enkele maneges toen ze het nieuws vernamen van een HLN journalist:

Leiedal is tevreden met de regeling mits er inderdaad aan de accommodaties wordt gewerkt, Veerle Vercruysse (Saeftinghe) zou zich nog even verder informeren en Epona reageerde niet zo positief. Zij lieten weten dat ze een wedstrijdmanege zijn en geen/weinig van hun ruiters op wandel gaan. Ze vinden de retributie in hun geval dan ook een beetje onterecht…

Carl Dieryckx

Carl Dieryckx is al sinds jonge leeftijd gebeten door de paardenmicrobe. Zijn passie voor het web en sociale media zorgden voor een nieuw initiatief in de paardenwereld…

Lees meer artikels door deze auteur >>

Lees meer: